Skip navigation

A sajátos szükségletek

  • Toleráns, támogatásra törekvő álláspont.
  • A segítő folyamat megtervezéséhez szükségleteiket figyelembe vétele.
  • Mérjük fel, hogy milyen segítségre van szükségük abban a környezetben, amelyben élnek, iskolába vagy munkába járnak.
  • A meglévő képességek felméréséből induljunk ki!

Mint minden ember, úgy az értelmi fogyatékos személyek is eltérő mértékű segítséget igényelnek az éltük különböző helyzeteiben. A segítségnyújtás a következő területeken jelentkezik:

  • Szükségleteik kielégítése (alapvető emberi szükségletek).
  • Egészségük megtartása (fizikai és lelki egészség, mindennapos tevékenységek).
  • Az emberi, a dologi és természeti világhoz való viszonyuk kialakítása (kommunikáció, érzékelés-észlelés, gondolkodás).
  • A társadalom életében való aktív részvétel területén.

Mindenki ugyanúgy szeretne élni, mint mindenki más! Az értelmi fogyatékos emberek is így vannak ezzel.