Skip navigation

Kik a hallássérült emberek?

A hallássérült személyek helyzetére jellemző, hogy fogyatékosságuk elsősorban a nyelvi funkciókra hat ki, érintve mind a beszédmegértés, mind a nyelvi megnyilatkozások, az aktív beszéd területét.

Hallásállapotuk szerint rendkívül különbözőek, de kommunikációs igényeik is igen eltérőek.

Hallássérült: olyan gyűjtőfogalom, amely magába foglalja mind a siket, mind a nagyothalló embereket.

A képen egy fül és egy tenyér van

Az enyhén nagyothalló személyek a hangzó magyar nyelvre támaszkodva kommunikálnak. Súlyosan nagyothalló személyek elsősorban a hangzó magyar nyelvre támaszkodva kommunikálnak, ezt a nyelvet vallják anyanyelvüknek. Egyénileg döntik el, hogy a jelesített magyar nyelvet, a magyar jelnyelvet milyen mértékben sajátítják el és mikor, hogyan alkalmazzák azokat.

A siket emberek, akik anyanyelvüknek a magyar jelnyelvet tekintik, és lehetőségeikhez mérten elsősorban ezen a nyelven kommunikálnak.

Audiológiai értelemben két nagy csoportot különítünk el:

  1. Nagyothallás (30-90 dB közötti hallásveszteség).
  2. Siketség (90 dB-nél nagyobb hallásveszteség).