Skip navigation

Társas helyzetekben

Sok autista ember viselkedik gátoltan a társas helyzetekben, nem kérdeznek, nem kérnek segítséget, vagy nehezebben válaszolnak kérdésekre.

Azonban nem ritka az sem, hogy fenntartások nélkül, „gátlástalanul” kezdeményeznek mások felé, nem érzékelve, hogy viselkedésük szociálisan nem megfelelő.

A társas viselkedésre vonatkozó íratlan szabályok megértése és megtartása, továbbá az azokhoz való rugalmas alkalmazkodás gyakran igen jó képességű autista embereknek is nehézséget okozhat, sokan túlságosan mereven követik azokat.

Feszültséget okozó helyzetben viselkedésük szokatlanná, zavarba ejtővé, vagy merevebbé válhat. Izgalmat okozó helyzet felerősítheti ismétlődő tevékenységeiket, pl. a sztereotip mozgásokat, kérdezősködést.

Nézze meg kisfilmünket!