Skip navigation

A siket emberek

A siket emberek verbális kommunikációja jelentősen eltér a halló emberekétől: artikulációjuk szokatlan, első hallásra akár meghökkentő lehet, szókincsük beszűkültebb, beszédmegértésük akadályozott lehet, elmaradásokat mutathatnak az önálló szövegértő olvasás és az írásbeli kifejezés terén is.

Az artikulációra példaként hallgassa meg ezt a dalt:


Elvont gondolkodási képességük, érzelmi, akarati megnyilvánulásaik szintén eltérnek a megszokottól vagy az átlagostól. Jelentős nehézségeik lehetnek emiatt a szöveg és a hangzó beszéd megértésében egyaránt. Például: mindkét esetben nehézséget jelent a hosszú, többszörösen összetett mondatok megértése. Főleg akkor, ha idegen kifejezéseket is tartalmaz.

A képen egy hallássérülést mutató logó látható.

A siket közösséget nem a hallásvesztés ténye tartja össze, hanem a jelnyelv.

Nyelvi és kulturális kisebbségként tekintenek magukra, akik a kommunikációjuk során a jelnyelvet használják.

Jelnyelvről látható egy kép.