Skip navigation

Könnyen érthető kommunikáció (KÉK)

Az ENSZ Egyezmény hangsúlyozza, hogy a társadalmi részvétel érdekében a fizikai és az infokommunikációs akadálymentesítést minden személy számára biztosítani szükséges.

Az értelmi fogyatékossággal élő személyek számára elsősorban az információ akadálymentes hozzáférését szükséges megteremteni mind szóban, mind írásban.

Az információk akadálymentesítésének egyik formája a könnyen érthető kommunikáció, melynek különböző szintjeit a képi kommunikáció követi.

A könnyen érthető kommunikáció egy olyan módszertan, amelynek segítségével a megértési nehézséggel élő személyek a kommunikációs képességeiknek megfelelő formában kapnak információkat.

A könnyen érthető kommunikáció célcsoportjai lehetnek az értelmi fogyatékos személyek mellett a hallássérült személyek, a kevés nyelvi kompetenciával rendelkező személyek, az idegen nyelvű személyek, akik kevéssé beszélik a magyar nyelvet.