Skip navigation

Támogatott döntéshozatal 2.

A jogszabályokban meghatározottak szerint a támogatott döntéshozatal igénybevételére nagykorú, 18. életévüket betöltött személyek jogosultak, az alábbiak szerint:

  • Belátási képességük kisebb mértékben csökkent.
  • Döntéseik meghozatalában segítségre van szükségük, és
  • nincs szükség gondnokság alá helyezésükre.

A támogatott döntéshozatal elrendelése nem köthető meghatározott egészségi vagy mentális állapothoz.

Támogató kirendelését bárki kérheti a gyámhatóságtól, aki úgy véli, hogy általánosságban vagy egyes ügyeiben a döntései meghozatalában segítségre szorul, de magát a döntést önállóan is képes meghozni.