Skip navigation

Nagyothalló emberek

A nagyothalló személyek a beszédállapotuk szerint két további alcsoportot alkotnak.

Az egyik csoportba azok a nagyothallók tartoznak, akiknek verbális kommunikációja kevésbé tér el a halló emberekétől: kiejtésük nem, vagy alig tér el, szókincsük kismértékben beszűkült, beszédmegértésük jó vagy közepes, nyelvi kompetenciájuk alig érintett, de nehézségek mutatkozhatnak az önálló szövegértő olvasás és az írásbeli kifejezés terén.

A nagyothallók másik alcsoportjába azok tartoznak, akiknek verbális kommunikációja nagyobb mértékben tér el az átlagostól: kiejtésük érthető, jóllehet több hangot hibásan képeznek, szókincsük jelentősen elmaradhat az ép kortársakétól, beszédmegértésük közepesen vagy gyengén fejlett, a nyelvi kompetencia, az önálló szövegértő olvasás és az írásbeli kifejezés terén nagyobb elmaradásokat mutatnak.

Egy hölgy teszi a kezét a füle mögé, hogy jobban halljon.