Skip navigation

Kommunikáció írásban

Mindig kérdezze meg a siket személyt, hogy vajon nem örülnének-e jobban az írásos kommunikációnak. Előre ne feltételezze, hogy ezt részesítik előnyben. 

Rövid és egyszerű megfogalmazást használjon! Határozza meg a kommunikáció tárgyát, kerülje a feltételezéseket, és mondatai legyenek tömörek.
Nem szükséges minden egyes szót kiírni! Rövid kifejezések vagy néhány szó gyakran elegendő az információ átadásához.

Ne használjon eldöntendő kérdéseket! A kiegészítendő kérdések olyan válaszadást igényelnek, amelyek lehetővé teszik annak megítélését, hogy vajon helyesen értették-e üzenetét.

Miután leírta üzenetét, figyelje a siket személy arcát! Ha láthatják egymás arckifejezéseit, a kommunikáció könnyebb és pontosabb lesz.

Használjon vizuális megjelenítést, ha speciális vagy szakkifejezéseket magyaráz egy siket személynek. Ábrák, függvények (diagramok), stb. segítik az információ felfogását.