Skip navigation

Támogatott döntéshozatal 1.

A támogatott döntéshozatal jogintézmény, melyet a 2014. március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló2013. évi V. törvény vezetett be.

A Polgári Törvénykönyv mellett a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény szabályozza a támogató kirendeléséről, a támogató feladatairól a hivatásos támogatóról, valamint a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos főbb rendelkezéseket.

A belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú személy kaphat támogatót.

A gyámhatóság, egyes ügyek intézésének segítése érdekében rendelhet támogatót.

A támogatott döntéshozatal egyéni szükségleten alapuló döntési segítséget biztosít.

Nem korlátozná az érintett személy cselekvőképességét.

A támogatott döntéshozatalt igénybe vevő személy tehát továbbra is teljes cselekvőképességgel rendelkezik ügyei intézése során, segítése azonban hivatalos, jogilag elismert formát ölt.