Skip navigation

Értelmi fogyatékosság

Komplex jelenség gyűjtőfogalma.

Átfogó kifejezése mindazoknak a különböző súlyosságú, az első életévektől jelentkező állapotoknak, melyekre elsősorban az általános értelmi képesség károsodása, fejlődésének széleskörű és számottevő lelassulása, így az intellektuális teljesítés jelentős elmaradása a jellemző.

Befolyásolja a személyiségfejlődést, a kommunikációt, a tájékozódást, a tanulást, a társadalmi alkalmazkodást (a részleges önállóságtól a teljes függésig).

Az érintett személyek eltérőek az intellektuális működésük színvonalában, az iskolai és munkahelyi beváláshoz szükséges képességeikben és a kísérő érzelmi, fizikai vagy orvosi feltételek vonatkozásában.

(Csákvári és Mészáros, 2012, 5. idézi Hodapp és Dykens, 2003).