Skip navigation

Diszgráfia felnőtt korban

  • A sorok időnként fölfele haladnak, vagy éppen lefelé.
  • Görcsös, sok esetben hibás a ceruzafogás.
  • Rányomja az írószert a papírra.
  • Gyakran fölöslegesen felkapkodja a ceruzát.
  • A vonalvezetésben egymáshoz hasonló betűket összetéveszti (v-u; a-o; b-h), ugyanazt a számára nehezebben leírható betűt különbözőképpen alakítja.