Skip navigation

Kommunikáció hallássérült személlyel személyes szituációban I.

Egy pad két oldalán ülnek és beszélgetnek ketten.

  • Hívja fel magára a siket vagy nagyothalló személy figyelmét, mielőtt beszélni kezd. Szólítsa a nevén; ha ez sikertelen, a váll érintése, egy intés, vagy egyéb látható jel is megteszi a felhívást.
  • Vezesse be a hallássérült személyt a beszélgetés témájába.
  • A siket embernek szüksége van arra, hogy előre tudja, milyen témában fognak beszélgetni, azért, hogy beillessze a használt fogalmakat, amelyek segítik a beszélgetés folytatásában. Ez különösen fontos olyan siket emberek esetében, akik a szájról olvasásra támaszkodnak.
  • Beszéljen lassan és tisztán, de ne kiabáljon, túlozzon, vagy túlartikuláljon. Az eltúlzás és a szavak túlhangsúlyozása eltorzítja az ajakmozgásokat, ezáltal még nehezebbé téve a szájról olvasást. Minden egyes szót próbáljon meg erőltetés vagy feszültség nélkül ejteni. A rövid mondatokat könnyebb megérteni, mint a hosszúakat. Ha hallókészüléket használó személy visszakérdez, nem kiabálva, de hangosabban ismételje meg mondanivalóját. A hallókészülékhez néhány kiegészítő berendezés is alkalmazható, ilyenek az adóvevők, az indukcióshurok. A készülékek segítségével a hang közvetlenül, a háttérzajokat kiszűrve és felerősítve jut a hallókészülékbe. Az akadálymentes ügyintézéshez érdemes biztosítani az indukciós hurok beépített vagy mobil változatának alkalmazását. Minden esetben az indukciós hurok meglétéről a hallókészüléket használó személyt jól látható piktogrammal informálni kell.
Az indukciós hurok piktogrammja: Indukciós hurok piktogrammja.