Skip navigation

Kommunikáció hallássérült személlyel II.

A siket emberek különböző módokon kommunikálnak, számos faktortól függően. Ilyen faktor lehet: az életkor, amikor a siketség kialakult, a siketség típusa, a nyelvi készség, a hallásmaradvány mértéke, a szájról olvasási készség, a beszédkészség, a személyiség, a családi környezet, az iskolázottság foka, intelligencia és a személyes preferencia.

Néhány siket személy csak a beszédet, vagy csak a jelnyelvet használja, ill. a jelnyelv, az ujj-ábécé, a beszéd, vagy írás, ill. a testbeszéd és az arckifejezés egyfajta kombinációját. A siket emberekkel számos módon kommunikálhat. A kulcs annak a felismerése, hogy a technikák mely kombinációja a célravezető az adott siket személyekkel.

Ne felejtsük el, hogy nem az a fontos, hogy ki milyen módon cserél gondolatokat, hanem az a tény, hogy ez egyáltalán megtörtént!

Az is előfordulhat, hogy az ügyfélszolgálatra érkező hallássérült személy jól kommunikál. Halló személyek többségét jól olvassa szájról, és nem szokott hozzá, hogy kommunikációját jelnyelvi tolmács segítse.