Skip navigation

"Normalitás"

Hatékony valóságészlelés. Megfelelően értékelik, ami körülöttük a világban végbemegy. Nem értik állandóan félre azt, amit mások mondanak, nem értékelik túl képességeiket, és nem vállalnak többet, mint amennyit képesek végrehajtani, stb.

A viselkedés akaratlagos szabályozásának képessége. Az egészséges emberek képesek magatartásukat uralni.. Van, amikor nem a szociális normáknak megfelelően viselkednek, de ez is saját döntésük következménye.

Önértékelés és elfogadás. Értékelik saját jó tulajdonságaikat, és úgy érzik mások is elfogadják őket. Jó viszonyban vannak másokkal, és társaságban spontán módon tudnak részt venni. Ugyanakkor nem érzik azt, hogy alá kellene vetniük magukat a csoport véleményének.

Érzelmi kapcsolatok kialakításának képessége. Szoros és kielégítő kapcsolatokat tudnak kiépíteni másokkal. Érzékenyek mások érzéseire, nem lépnek fel túlzott igényekkel másokkal szemben.

Alkotóképesség. Képességeiket alkotó tevékenységekben képesek kifejteni. Örülnek az életnek, és nem kell magukat rákényszeríteni arra, hogy a mindennapok követelményeivel szembesüljenek.