Skip navigation

Felnőtt korban előforduló beszédkórképek:

Artikulációs zavar
A beszédhangok kiejtésének köznyelvi normától eltérő képzése, mely egy-egy hangot, hangcsoportot vagy a hangok többségét is érintheti.

Dadogás
A beszéd folyamatosságának, ritmusának zavara. Legjellemzőbb tünete a beszéd görcsös megakadása.

Hadarás
A beszéd folyamatosságának zavara, a beszéd tempójának nem egyenletes, hirtelen felgyorsulása jellemzi, melynek következtében hangok, szótagok, szavak eshetnek ki a beszédből.

Orrhangzós beszéd
Leggyakoribb alakjánál a nem nazális beszédhangok is nazálissá válnak. A beszéd hangszíne orrhangúvá, dünnyögővé válik.

Hangképzés, hangadás zavarai (diszfóniák)
A gége szintjén jelentkező hangképzési zavar, melynek gyakori tünete a fátyolos, levegős hangadás vagy a rekedtség.

Gége nélküli beszéd
A gégét érintő rosszindulatú daganatok eltávolításának egyik módja a gége kiirtása. A műtétet követően a beteg a nyakra kivarrt légcsövön át lélegzik. A gége eltávolításával a beszéd feltételei nincsenek meg, ezért a társadalmi érintkezés helyreállításához új hangképzési mechanizmus elsajátítására van szükség, amelynek alapja a nyelőcsőhang-képzés.

Afázia
A domináns agyféltekei érkatasztrófák, daganatok vagy traumák okozta idegrendszeri károsodása következtében fellépő beszéd- és nyelvi zavarok összefoglaló elnevezése. A meghatározott agykérgi és kéreg alatti sérülések olyan, több területet érintő funkciózavarokat eredményezhetnek, amelyek a nyelvhasználat (hangzó beszéd, olvasás-írás, számolás, jelnyelv és más szimbólumok) mindkét, megértési és produkciós formájában megmutatkoznak.

Dizartria
A dizartriás beszédzavar az artikulációs izmok mozgatásáért felelős központ, illetve az agyidegek centrális pályáinak és magvainak különböző eredetű sérülései következtében jön létre. Legfeltűnőbb tünete a gyenge, elmosódott, alig érthető vagy érthetetlen beszéd, de a hangképzés más komponensei is sérülhetnek.

Olvasási, helyesírási, számolási zavar
A nyelv grafikus modalitásának különböző eredetű és típusú zavarai, amelyek jellemzője, hogy az olvasottak megértése, illetve a gondolatok írásbeli közlése sikertelen. A diszlexia és diszgráfia önállóan és együtt is megjelenhet.  Gyakori tünete a fent említett afáziáknak, de felnőttkorban is megfigyelhetők iskoláskori terápia hiányában vagy sikertelen terápia következtében.

Időskori kommunikációs zavarok
Az Alzheimer-kórban és egyéb demenciákban szenvedő személyek kommunikációs képességei megváltoznak, nyelvi, beszédbeli zavarok alakulnak ki a beszédprodukció és a beszédértés területén is. A kognitív képességek romlásával csökken az adekvát kommunikáció sikeressége.